Bureaublad
Systeemvoorkeuren
Finder
Safari
Dashboard
Exposé


Kijken naar Leopard

Is dit je eerste Mac? Dan zal deze handleiding je zeker helpen bij het ontdekken van Mac OS X. In dit eerste deel worden enkele belangrijke basisfuncties van Mac OS X Leopard uitgelegd.

Finder

De Finder staat altijd aan en dat is maar goed ook, want anders zou er weinig te doen zijn. De Finder bevat namelijk alle bestanden en programma's die op je Mac staan. Het blauwe lichtpuntje onder het Finder-icoon in de Dock zal daarom altijd te zien zijn (zie afbeelding 22). Het meeste linkse icoon op de Dock is de Finder, klik hem eenmaal aan om een Finder-venster te openen. Sluit nu het venster door op het rode bolletje te klikken (zie afbeelding 23).

Afb. 22: Finder met lichtpuntje

Klik ergens op je Bureaublad, zodat er in de Menubalk 'Finder' naast het Apple logo staat, het Bureaublad is namelijk een locatie in de Finder. In de Menubalk klik je nu op Archief en dan op Nieuw Finder-venster. Zo wordt er dus óók een Finder-venster geopend. In Mac OS X zijn vaak meerdere manieren mogelijk om een actie uit te voeren, dit zul je later nog vaker tegenkomen.

Afb. 23: Hoek van Finder

In het Finder-venster vind je naast het rode bolletje ook nog een geel en een groen bolletje (zie afbeelding 23). Als je op de gele klikt wordt het venster geminimaliseerd en naast de Prullenmand geplaatst (zie afbeelding 24). Het kleine Finder-icoon geeft aan dat het een geminimaliseerd venster van de Finder is. Door te klikken op het geminimaliseerde venster in de Dock wordt hij weer tevoorschijn getoverd. Probeer ook eens je venster te minimaliseren met Shift erbij ingedrukt!
Afbeelding 24: Geminimaliseerd Finder-venster

Als de het groene bolletje wordt ingedrukt dan kiest hij zelf de beste grootte voor het venster. Hij wordt dan zo compact mogelijk, maar zo dat toch alle belangrijke informatie nog te zien is. Door er weer op te klikken gaat hij terug naar de vorige grootte. Dit werkt bij de Finder zo, maar in andere programma’s gebeurt er soms iets anders als je op de groene knop drukt. In bijvoorbeeld iTunes wordt er met het groene bolletje overgeschakeld naar een Minispeler.

Er zijn ook nog een aantal andere knoppen in een Finder-venster te vinden (zie afbeelding 25). De linker 4 knoppen zijn voor de Weergave.

Afbeelding 25: Knoppen in een Finder-venster

De eerste knop laat alle bestanden als iconen zien (zie afbeelding 26). De tweede knop laat alle bestanden in een lijst zien, er komen dan ook pijltjes voor alle mappen te staan (zie afbeelding 27). Door één maal op het pijltje te klikken worden alle bestanden die in de map zitten eronder weergegeven.


Afbeelding 26: Weergave als iconen      Afbeelding 27: Lijstweergave

Als je de derde knop kiest dan wordt de Finder verdeeld in kolommen (zie afbeelding 28). Als je dan een map selecteert worden de bestanden van die map in de volgende kolom weergegeven. Als je een bestand selecteert wordt er een voorbeeld in de volgende kolom getoond. Je kunt de grootte van de kolommen veranderen door de kolomverdeler (zie afbeelding 29) naar links of rechts te slepen.


Afbeelding 28: Kolomweergave                                                                                                    Afb. 29: Kolomverdeler

De vierde knop is nieuw sinds Leopard, je zult al gauw merken wat hier indrukwekkend aan is (zie afbeelding 30)!


Afbeelding 30: Cover Flow                                                                     Afb. 31: Snelle weergave en Taak

Rechts naast de knoppen voor de weergave is een knop met een oog te vinden, dit is Snelle weergave (zie afbeelding 31). Als je een bestand selecteert en dan op het oog klikt kun je het bestand bekijken zonder dat je het programma ervoor hoeft op te starten. Dit werkt voor tekstbestanden, foto's, video's, en nog veel meer. Snelle weergave werkt ook als je op de spatiebalk drukt terwijl een bestand geselecteerd is.

Rechts naast de knop Snelle weergave vind je de knop Taak (zie afbeelding 31), hiermee kun je allemaal taken uitvoeren, zoals een nieuwe map toevoegen of informatie over de map verkrijgen. Als je een bestand selecteert en dan op deze knop drukt verschijnen er meer taken. Hier vind je ook Label, hiermee kan je een bestand of map labellen met een kleurtje. Je kunt de taken ook krijgen door 'Control + klik' op de achtergrond van de map te doen, op de map zelf of op een bestand.

Je kunt ook Spotlight gebruiken in de Finder. Rechts bovenaan is een zoekveld te vinden (zie afbeelding 32), als je daar iets in typt wordt er gezocht in de map waar je je nu bevindt. Er komt een balk tevoorschijn waar andere locaties aan te klikken zijn om op een andere locatie te zoeken.


Afbeelding 32: Spotlight in Finder

Als je de vorm of grootte van het venster wilt wijzigen kan dit met de knop die in afbeelding 33 getoond wordt. Klik hem aan en houd de muisknop ingedrukt, sleep hem vervolgens de gewenste kant op om zo je venster aan te passen.

Er is ook nog een laatste knopje te vinden, helemaal rechts bovenaan (zie afbeelding 32). Hiermee kun je de knoppen verbergen zodat je venster compacter wordt, dat scheelt wat ruimte op het scherm.

Afb. 33: Hoek Finder

In de Navigatiekolom (zie afbeelding 34) kun je op een snelle manier naar je locaties toe. Zo heb je een aparte locatie voor je muziek, films, afbeeldingen enzovoorts. Deze kun je gemakkelijk aanpassen. Als je een map tussenin een van deze locaties onder Locaties plaatst komt hij er gewoon tussen te staan. Zo kun je altijd als je in de Finder zit gemakkelijk naar deze locatie toe. Om hem te verwijderen sleep je hem gewoon weg uit deze ruimte, hij verdwijnt dan. De map zelf blijft nog gewoon bestaan, dit was gewoonweg een snelkoppeling.

Als je een cd in je Mac stopt, dan komt deze onder Apparaten te staan. Ook zul je opmerken dat hij op je Bureaublad komt te staan. Je kunt hem op een aantal manieren weer uit je Mac halen. Je kunt op het Verwijder-knopje klikken die naast de cd staat bij apparaten in de navigatiekolom van de Finder. Je kunt ook de Verwijder-toets (rechts bovenaan) op je toetsenbord even ingedrukt houden om de cd eruit te halen. Als je de cd van het Bureaublad naar je Prullenmand (helemaal rechts op je Dock) sleept verandert het Prullenmand-icoon in een Media verwijderen-icoon, laat hem daarop los en hij komt ook uit je Mac. Ten slotte kun je 'Control + klik' op de cd in de Finder of op je Bureaublad doen en kiezen voor Verwijder om hem uit je Mac te halen.


Afbeelding 34: NavigatiekolomSlepen maar!

Oké, hoe plaatsen we bestanden nou van map naar map? Heel simpel, gewoon slepen maar! Je kunt op meer plaatsen slepen dan je denkt. Laat je bestand boven een map zweven om de map te openen en laat je muisknop los als je het bestand daar wilt plaatsen.Dock aanpassen

Om de Dock aan te passen moet je even naar de locatie Programma's in je Finder gaan. Daar staan alle programma's die op je Mac staan geïnstalleerd. Sleep een van deze programma's naar je Dock en je kunt hem er dan tussen plaatsen. Om een programma uit de Dock te halen sleep je hem er gewoon uit! Wees gerust, het programma blijft dan nog wel geïnstalleerd op je Mac en blijft in de programma's map staan. Hoe je programma's installeert of verwijdert wordt in deel 3 van deze handleiding uitgelegd.Prullenmand

De Prullenmand is het meest rechtse icoon op de Dock. Deze is altijd op de Dock te vinden, evenals de Finder. Hier worden alle bestanden in geplaatst als je deze hebt gedeletet. En hoe delete je ze? Je raad het al, slepen maar! Als je in de Prullenmand wilt kijken klik je deze aan. Om de bestanden in de Prullenmand helemaal weg te gooien doe je 'Control + klik' (of houd je de muisknop een seconde ingedrukt) op de Prullenmand en kies je Leeg prullenmand.


Afb. 35: Prullenmand

Als je bestanden uit het verleden wilt terughalen dan is dit mogelijk met Time Machine, hier dien je wel een externe harde schijf voor te hebben aangesloten. Hierover later meer!Stapels

In de Dock kun je een Stapel documenten plaatsen. Dit doe je door simpelweg de bestanden te selecteren en deze naar de Dock te slepen, tussen de Prullenmand en de verdeelstreep in.

Afbeelding 36: Een geopende Stapel als rechthoek

Dit is dus een Stapel en als je er op klikt worden de bestanden weergegeven in een boog of in een rechthoek (zie afbeelding 36 en 37). Je kunt uit deze twee weergaven kiezen door je muis een seconde ingedrukt te houden op de Stapel of door er 'Control + klik' op te doen (zie afbeelding 38). Dan krijg je een menu waarmee je o.a. de weergave kunt veranderen.


Afbeelding 37: Een geopende Stapel als waaier

Je kunt gemakkelijk de Stapel opvullen of uitdunnen. Als je een bestand bij de Stapel wilt zetten dan sleep je het bestand simpelweg naar de Stapel toe op de Dock en dan staat hij er tussen! Hij staat dan ook in de map waarvan de Stapel is. Als je het bestand even boven de Stapel laat zweven dan wordt de Stapel in een Finder-venster geopend. Als je een bestand uit de Stapel wilt halen dan sleep je hem er gewoon uit, net zoals je dat bij een map zou doen. Als je een bestand wegsleept dan staat hij ook niet meer in de map waarvan de Stapel is. Als je iets uit de Stapel in de Prullenmand gooit dan wordt hij verwijderd van de Mac. Er is standaard een Stapel voor de downloads vanuit Safari, zo staan alle downloads mooi bij elkaar.
Afbeelding 38: Menu van een Stapel