Bureaublad
Systeemvoorkeuren
Finder
Safari
Dashboard
Exposé


Kijken naar Leopard

Is dit je eerste Mac? Dan zal deze handleiding je zeker helpen bij het ontdekken van Mac OS X. In dit eerste deel worden enkele belangrijke basisfuncties van Mac OS X Leopard uitgelegd.

Exposé

Voordat we over Exposé beginnen zullen we eerst naar de Systeemvoorkeuren van Exposé toe gaan (Systeemvoorkeuren > Exposé en Spaces > tabblad Exposé). Hier vallen een aantal dingen in te stellen (zie afbeelding 50).


Afbeelding 50: Exposé in Systeemvoorkeuren

Als je een nieuwe Mac hebt, dan heb je een Exposé-toets op je toetsenbord op de plaats van F3 (zie afbeelding 51). Deze zit links van de Dashboard-toets. Anders zul je aan het geopende Systeemvoorkeuren-scherm kunnen zien welke toetsen je hier dan voor nodig hebt. Als je een draadloos toetsenbord of een MacBook hebt dan zul je eventueel de fn-toets ingedrukt moeten houden bij de aangewezen toetsen in het Systeemvoorkeuren-scherm.

Afb. 51: Exposé-toets

Het is verstandig om even te bekijken welke toetsen er gebruikt worden voor Alle vensters, Programmavensters en Toon bureaublad.

Als je in Mac OS X met meerdere programma's of vensters werkt is het handig snel te kunnen wisselen tussen deze. Door op de toets van Alle vensters te drukken worden alle vensters in het scherm weergegeven (zie afbeelding 52), als je er één aanklikt komt deze naar voren. Zo kun je dus heel snel tussen vensters wisselen.


Afbeelding 52: Exposé

Als je op de toets van Programmavensters drukt worden alle vensters van het programma dat op dat moment actief is weergegeven. Het Bureaublad kan tevoorschijn worden gehaald door op de toets van Toon bureaublad te drukken.

Test Exposé maar eens door een paar Finder en/of Safari-vensters te openen en vervolgens op de toetsen te drukken!

Je kunt deze instellingen wijzigen bij Exposé en Spaces in de Systeemvoorkeuren. Ook kun je de toets voor Dashboard veranderen en je muisknoppen koppelen aan Exposé-akties. Je kunt zelfs instellen dat als je je muis naar een hoek van het scherm brengt een Exposé-aktie wordt uitgevoerd.

Dit was het einde van deel 1, misschien even pauze nodig? Je kunt nu al aardig overweg met Mac OS X, je mist waarschijnlijk alleen nog wat ervaring. Als je op de rechterknop klikt zul je starten met deel 2.